N Kalmar Ålem. Brunsmåla 102, Ålem


VACKERT BELÄGEN GÅRD I ÅLEM HÄSTGÅRD JAKTRÄTT

Typ
Booende Hästgård, inriktning hästgård.

Storlek
Areal ca 15,6 ha fördelat på skog 5,7 ha, åker 8,5 ha, bete 1,4 ha

Pris
1 650 000 kr eller högstbjudande

Byggnader
Bostadsbyggnad
2 rum varav 1 sovrum.
Byggnadssätt: Grund: gråsten. Bjälklag av trä. Takbeklädnad: takpannor plåt. Fönster: enkla fönster. Ventilation: självdrag. Murstock: murad skorsten. Vatten: borrad brunn + grävd brunn.

Planlösning
Rumsbeskrivning på bottenvåning: två rum och kök.Två kakelugnar. Vedspis.
Skorstenar måste åtgärdas enl protokoll.

Ekonomibyggnader
Lada och stall
Träbyggnader under tegeltak. 10 x 37 m varav stalldel 10 x 15. Byggår 1938.

Magasin
Träbyggnad under plåttak. 6,5 x 7,5 m. Efter tillbyggnad och ombyggnad ev bostad.

Mark
Skogsmark
5,7 ha. Blandskog. Delvis avverkningsbart

Åkermark
8,5 hja i anslutning till byggnadsbestånd. Vallodling. Stödrätter följer.

Betesmark
1,44 ha. Stödrätter följer.

Servitut
Rättigheter-förmån: Officialservitut Väg.

Vägbeskrivning
I Ålem kör mot Helgesbo efter Ödebo tag av mot Sjöboda / Brunsmåla följ vägen ca 2,1 km ( tag ej av mot Sjöboda ) och gården ligger på höger sida.

Övrigt
Jakträtten följer fastigheten. Borrad brunn samt pumphus i logen som försörjer stall och torpet. Trefas från torpet till loge och stall. Tillträde september 2009.
Det åligger köparen att besiktiga fastigheten och förvissa sig om dess skick och gränser samt areal. Fastigheten säljs i befintligt skick.
Friskrivningsklausul kommer att intas i köpekontraktet.
Köparen skall erlägga handpenning med 10 % av köpeskillingen vid köpekontraktets undertecknande. Resterande köpeskilling skall erläggas på tillträdesdagen.

Kontaktinformation
Lantgårdar AB
Rosendal ,  373 02  RAMDALA
Rolf Svensson
Tel 0455-41200, Fax 0455-41988
0708-141201
Hemsida: http://www.lantgardar.nu

HitCounter